NGN چیست؟

نسل جدید شبکه مخابراتی را Next generation network  یا NGN  میگویند.دلیل اصلی این نامگذاری وجود تغییرات کلی در همه ابعاد ارائه سرویس خصوصا در هسته اصلی میباشد.NGN یک شبکه Packet-base  میباشد که میتواند سیستم های …

بیشتر بخوانید

سافت سوئیچ چیست؟

سافت سوئيچ يكي از واحد هاي اصلي شبكه NGNمي باشد . اين بخش قوانين پردازش مكالمـه را دارا بوده و بــراي اين عمــيات از , Media Gateway و Signaling Gateway اســـتفاده مي نمايد. مسئـــوليت Signaling …

بیشتر بخوانید

پروتکل‌های NGN

در NGN از پروتکل هایی استفاده میشود که وندور های مختلف بتوانند ان را پشتیبانی کنند. اساسا این پروتکل ها را به ۳ دسته تقسیم میکنند: ۱- پروتکل هایSTP (SINALING TRANSMISSION PROTOCOLS) :این پروتکل ها …

بیشتر بخوانید

SIP

این پروتكل سيگنالينگي براي كنترل و برقراري مكالمات و نشست هاي چندرسانه اي در شبكهIP توسطIETF تحت معرفي شده است. اين پروتكل به صورت يك ارتباط Client-Server بوده كه در آن پيام (ها پاسخ ها …

بیشتر بخوانید

پروتكل H.323

پروتكلH.323 يك پروتكل استانداردITU-T براي صوت، تصوير و تبادل اطلاعات بر روي شبكه هاي مبتني برIP از جملـه اينترنت است . پروتكلH.323 به سه بخش كنترلي ذيل تقسيم مي شود : پروتكل RAS Media Control …

بیشتر بخوانید