نرم افزار موبایل

نرم افزار توسعه پیدا کرده بر روی اندروید و IOS  امکان تماس مشترک را از طریق گوشی هوشمند فراهم میکند. بدین روش مشترک می تواند بجای استفاده از سیستم موبایل از اپراتور تلفنی با هزینه کمتر و با راحتی مشابه استفاده کند. در این نرم افزار امکان پرداخت و مشاهده مصارف و نرخ ها و همچنین پرداخت ها نیز وجود دارد.