نرم افزار موبایل

نرم افزار توسعه پیدا کرده بر روی اندروید و IOS  امکان تماس مشترک را از طریق گوشی هوشمند فراهم می‌کند. بدین روش مشترک می‌تواند بجای استفاده از سیستم موبایل از اپراتور تلفنی با هزینه کمتر و با راحتی مشابه استفاده‌ کند. در این نرم افزار امکان پرداخت و مشاهده مصارف و نرخ‌ها و همچنین پرداخت‌ها نیز وجود دارد.