ویپ گیت وی

گیت وی VoIP (یا PSTN گیت وی) یک دستگاه است که ترافیک تلفن را به IP برای انتقال در یک شبکه داده تبدیل می‌کند.

 

آنالوگ :

  • TAU-72.IP
  • MSAN MC-1000PX

 

مبدل‌های E1 :

  • SMG2
  • SMG 4
  • SMG 1016
  • SMG 2016