مبدل های E1

SMG2

پلتفرم SMG-2 به عنوان یک ترانک گیت وی برای اتصال جریان سیگنال و مدیای شبکه های TDMو VoIP به کار میرود.

این گیت وی ها انتقال از شبکه های TDM  را به شبکه های پیشرفته  VoIP ممکن می سازد.سازگاری زیاد این دستگاه با تجهیزات موجود،امکان اتصال digital PBX  را به NGN  فراهم میکند.

تطابق کامل با اخرین استاندارد ها و پروتکل ها،این اطمینان را ایجاد کرده که SMG-2 با تمامی تجهیزات مختلف از جمله IP-PBX ،سافت سوئیچ ها، ویپ گیت وی ها تلفن های IP و برنامه های SIP، سازگار بوده و به خوبی کار میکند

SMG 2 قابلیت دریافت حداکثر۲ خط E1 و ۶۸ کانال ویپ را داراست.

SMG4

پلتفرم SMG-4 به عنوان یک ترانک گیت وی برای اتصال جریان سیگنال و مدیای شبکه های TDMو VoIP به کار میرود.

این گیت وی ها انتقال از شبکه های TDM  را به شبکه های پیشرفته  VoIP ممکن می سازد.سازگاری زیاد این دستگاه با تجهیزات موجود،امکان اتصال digital PBX  را به NGN  فراهم میکند.

تطابق کامل با اخرین استاندارد ها و پروتکل ها،این اطمینان را ایجاد کرده که SMG-4 با تمامی تجهیزات مختلف از جمله IP-PBX ،سافت سوئیچ ها، ویپ گیت وی ها تلفن های IP و برنامه های SIP، سازگار بوده و به خوبی کار میکند

SMG 4 قابلیت دریافت حداکثر۴ خط E1 و ۱۲۸ کانال ویپ را داراست.

SMG1016

پلتفرم SMG-1016 می تواند به عنوان یک گیتوی ترانک برای اتصال جریان سیگنال و جریان مدیای شبکه‌های TDM و VoIP، یا به عنوان IP-PBX با پشتیبانی VAS و همچنین به عنوان یک راهکار جهانی برای ساختن شبکه‌های ارتباطی نسل جدید‌(NGN) به کار رود. کارکرد جامع، تطابق با استانداردها و قابلیت اطمینان بالا طبق استانداردهای مورد قبول اپراتورها، پروژه‌های بر پایه SMG-1016 را افزایش داده است.

با وجود پردازنده به روز شده MARVELL،توزیع باز یکنواخت بین ماژول ها،استفاده از منبع توان پشتیبان ،امکان کلاستر کردن دو  SMG1016 و استفاده از آخرین فناوری‌های پردازش موازی، باعث ایجاد یک پلتفرم سطح بالا بر پایه SMG-1016 شده که در زمان قطعی هر ماژول یا منبع توان، به صورت اتوماتیک به ماژول یا منبع توان ذخیره،سوئیچ می‌کند،.

  • پشتیبانی از ۱۶ خط E1
  • پشتیبانی از VAS و LAES
  • ۲۰۰۰ SIP User
  • دستگاه Rack  Mount

SMG2016

پلتفرم SMG-2016 می تواند به عنوان یک گیتوی ترانک برای اتصال جریان سیگنال و جریان مدیای شبکه‌های TDM و VoIP، یا به عنوان IP-PBX با پشتیبانی VAS و همچنین به عنوان یک راهکار جهانی برای ساختن شبکه‌های ارتباطی نسل جدید‌(NGN) به کار رود. کارکرد جامع، تطابق با استانداردها و قابلیت اطمینان بالا طبق استانداردهای مورد قبول اپراتورها، پروژه‌های بر پایه SMG-2016 را افزایش داده است.

SMG-2016 امکان توزیع یکپارچه سرمایه‌گذاری در زمان را جهت رسید به مقایس مورد نظر در یک پروژه را فراهم می‌کند. این گیتوی تا ۱۶ خط E1 (CCS7 (common channel signaling)، PRI) و ۷۶۸ کانال VoIP را پشتیبانی می کند.

پردازنده چهارهسته‌ای به‌روز شده‌ی ARMv7 Marvell Armada-XP، توزیع بار یکنواخت بین ماژول‌ها، استفاده از منبع توان پشتیبان، امکان کلاستر کردن دو SMG-2016 و استفاده از آخرین فناوریهای پردازش موازی، باعث ایجاد یک پلتفرم سطح بالا بر پایه SMG-2016 شده که در زمان قطعی هر ماژول یا منبع توان، به صورت اتوماتیک به ماژول یا منبع توان ذخیره،سوئیچ می‌کند.

  • پشتیبانی از ۱۶ خط E1
  • پشتیبانی از VAS و LAES
  • ۳۰۰۰ SIP User
  • دستگاه Rack  Mount (1U)
  • پشتیبانی از دو هارددیسک ۲.۵ اینچی SATA